TRs ret og pligter - FAOD

TRs ret og pligter

Tillidsrepræsentanten skal fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen. TR skal orienteres og har ret til at udtale sig, inden ledelsen gennemfører ændringer i løn- eller ansættelsesvilkår på virksomheden.