Selvstændig

Sygdom

Du skal opfylde beskæftigelseskravet for at få sygedagpenge fra kommunen, når du er selvstændig.