Sådan kan I udarbejde en politik mod seksuel chikane på arbejdspladsen - FAOD

15. april 2021

Sådan kan I udarbejde en politik mod seksuel chikane på arbejdspladsen

Christensen & Co Arkitekter (CCO) har udarbejdet en personalepolitik mod seksuel chikane, som gør det tydeligt, hvad der ikke er acceptabelt, og hvordan krænkelser vil blive håndteret. Politikken blev formuleret i et samarbejde på tværs af tegnestuens medarbejdere og ledelsen.