Overenskomst 8. februar 2017

Overenskomstforhandlinger med DI starter nu

Forbundet Arkitekter og Designere har fokus på lønnen på tegnestuerne ved OK17.