28. februar 2023

FAOD og DI forhandler stadig

Forhandlingerne om ny Arkitektoverenskomst for tegnestuerne er stadig i gang, men parterne forhandler nu i Forligsinstitutionen.