FAOD forhandler fortsat med DI i Forligsinstitutionen - FAOD

6. marts 2023

FAOD forhandler fortsat med DI i Forligsinstitutionen

Den nye Arkitektoverenskomst for tegnestuerne forhandles stadig i Forligsinstitutionen. Parterne er indkaldt til nyt møde fredag den 10. marts.