8. februar 2021

Ny overenskomst for ansatte i staten

Ny aftale for statsansatte sikrer en rimelig lønudvikling de næste 3 år og giver bedre vilkår til blandt andet seniorer, unge nyansatte og ansatte på arkitekt-og designskolerne.