3. februar 2021

Fejl i lønregulering for ansatte i staten

I januar blev det meldt ud, at ansatte i staten skulle sættes 0,25 procent ned i løn pr. 1. februar 2021, da statens lønninger havde overhalet lønudviklingen på det private område. Der var fejl i datagrundlaget, og lønnen reguleres kun ned med 0,09 procent.