OK-18 8. marts 2018

Lockout for størstedelen af ansatte i staten

Innovationsmininster Sophie Løhde varslede onsdag lockouck for 120.000 statsansatte lønmodtagere som modsvar på de organiserede lønmodtageres strejkevarsel