Overenskomst 20. februar 2017

Forbundet forventer ny overenskomst nu

Forbundet Arkitekter og Designere forhandler fortsat med DI om ny overenskomst på tegnestuerne. Parterne forventer at blive færdige inden 1. marts.