23. marts 2020

OPFORDRING OM SAMARBEJDE I ARKITEKTBRANCHEN

FAOD, JA og KF har sammen med Dansk Industri lavet denne fælles udmelding om rammerne i vores Arkitektoverenskomst og mulige tiltag for at minimimere konsekvenserne og afskedigelser på virksomheden i lyset af corona-situationen.