24. april 2022

Du har krav på at forhandle løn hvert år

Den særlige opsparing i Arkitektoverenskomsten med DI stiger med 0,89 procent pr. 1. marts 2022. Den særlige opsparing træder ikke i stedet for den årlige lønforhandling.