13. januar 2021

For lidt udbetalte feriepenge til offentligt ansatte på barsel

Der kan være fejl i beregningen af de indefrosne feriepenge, der er udbetalt til offentligt ansatte på barsel i 2019 og 2020. Du skal klage til Feriefonden senest 15. januar i år.