7. juli 2022

Din arbejdsgiver må ikke spise din ferie

Når din ferie er fastlagt, kan hverken du eller din arbejdsgiver flytte den. Bliver du syg eller pålagt en opgave, har du ret til ny ferie.