Det koster arbejdsgiver at fyre en far på orlov - FAOD

14. marts 2019

Det koster arbejdsgiver at fyre en far på orlov

Det er brud på arkitektoverenskomsten at afskedige en far, der er på forældreorlov eller har planlagt orlov, uden at virksomheden orienterer FAOD forinden. Tegnestue har betalt bod, selv om opsigelsen blev trukket tilbage.