Råd og jura 13. december 2018

Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Er du midlertidigt ansat, skal du fastansættes, medmindre der er lovlig grund til at forlænge ansættelsen fx kollegas sygdom, eller at et projekt uforudset bliver udskudt. Det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge.