Programerklæring Peter Runge og Birgitte Lind Petersen 2019