Privatansat DI

Overenskomst

FAOD har overenskomst med Dansk Industri, som sikrer vilkår for arkitekter og designere på danske arkitektvirksomheder. Overenskomsten dækker alle færdiguddannede arkitekter i EU og designere med en kandidatgrad i Danmark.