Giv os nu en Værdig Reform - FAOD

10. marts 2022

Giv os nu en Værdig Reform

En række organisationer, lige fra fagforeninger, foreningen Bedre Psykiatri, foreningen SIND, Danske Handicaporganisationer mf., står bag en ny opfordring til regeringen om en reform af førtidspension og fleksjob. FAOD støtter opfordringen, fordi vi mener, at mennesker, der har fået nedsat fysiske eller mentale evner, skal behandles værdigt af samfundet. Sagsbehandlingstiden bør være minimal, og den økonomiske støtte skal være tilstrækkelig. Du kan læse opfordringen til regeringen her