8. februar 2022

FAOD har fået ny bestyrelse

FAODs nyvalgte Rrepræsentantskab mødtes for første gang til seminar 4.-5. februar. Jan Ove Petersen blev genvalgt som formand og Sabina Happel som næstformand. Judith Furu-Grage indtræder som nyt medlem i bestyrelsen.