3. december 2021

Vuggestue i Randers tredobler kapaciteten

Vuggestuen Minimax i Randers får om- og tilbygning så kapaciteten forøges fra 50 børn til 150 børn. Rubow Arkitekter har tegnet projektet.