Nyt fra branchen 4. december 2017

Vinderne af 'Drawing of the year 2017'

234 arkitektstuderende fra hele verden har indsendt deres tegninger til 'Drawing of the year 2017'. Nu er vinderne fundet.