Nyt fra branchen 4. december 2018

Vinderen af Drawing of the year blev studerende fra Tyskland

Tianjing Lim fra Dessau International School of Architecture i Tyskland vandt dette års "Drawing of the year", som Arkitektskolen Aarhus har udskrevet.