11. januar 2022

Videnscenter skal reducere CO2-aftryk

Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger skal understøtte byggebranchen til kommende krav til byggeriet.