5. februar 2021

Vejlandskvarteret er nu vedtaget

Borgerrepræsentationen i København har vedtaget lokalplanen for Vejlandskvarteret.