Nyt fra branchen 3. juli 2020

Vandkunsten vinder helhedsplan ved Sommarivaparken

Team Vandkunsten har vundet konkurrencen om en med boliger og landskab på Stadiongrunden i Helsingør.