Nyt fra branchen 8. oktober 2019

Trælasthuset vinder P-hus-konkurrence i Nordhavn

Vilhelm Lauritzen Arkitekter med STED By- og landskabsarkitekter som underrådgiver vinder den åbne projektkonkurrence om forslag til kommende P-hus på Trælastholmen.