Træ og biogene materialer til etagebyggeri brandtestes - FAOD

29. april 2022

Træ og biogene materialer til etagebyggeri brandtestes

Med udgangspunkt i 10 fuldskala brandprøvninger skal brandmodstandsevnen for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering dokumenteres.