Nyt fra branchen 10. juli 2019

To Henning Larsen projekter vinder stor, amerikansk pris