Nyt fra branchen 5. september 2019

Syv projekter skal vise nye veje til klimatilpasning

Kommuner får økonomisk håndsrækning på i alt 6,75 millioner kroner til at beskytte mod oversvømmelse, udvikle nye rekreative byrum og understøtte bæredygtig byudvikling.