1. oktober 2020

Primo 2021 står det nye byrum Sydhaven klar. Indretningen bliver grøn og rekreativ og bliver desuden en vigtig del af en samlet strategi for skybrudssikring af Bellakvarter.