Nyt fra branchen 13. september 2019

Studerende på AAU skal bidrage til bæredygtig udvikling

Studerende på Aalborg Universitet er nu klar til at arbejde i megaprojekter, hvor de bidrager til at skabe bæredygtig udvikling i kommune og erhvervsliv.