Nyt fra branchen 1. april 2019

Strategi for Københavns Havns blå byrum

By & Havn lancerer strategi for den fremtidige udvikling af Københavns blå byrum, der skal udvikles sammen med brugerne.