7. oktober 2020

Stråtag er op til en 90 procent mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl.