Nyt fra branchen 22. oktober 2018

Stolen som europæisk kulturarv

Aalborg Universitet leder et projekt, der sætter fokus på den europæiske kulturarv med udgangspunkt i stolen som begreb.
Projektet samler forskere, studerende, designere, scenekunstnere og møbelproducenter fra hele Europa.