Nyt fra branchen 25. oktober 2018

Støtte til at styrke hovedbyernes bymidter

Nu kan kommuner i landets yderområder igen søge Realdania om støtte til projekter, som kan styrke aktivitet og liv i hovedbyernes bymidter.