Nyt fra branchen 26. juni 2019

SMAK styrker rollen som bygherrerådgiver

Nyansat chefkonsulent skal udvikle og styrke SMAK architects' tværfaglige udviklingsprojekter- og processer.