SLA designer Milanos nye 100 ha Innovation District - FAOD

21. december 2021

SLA designer Milanos nye 100 ha Innovation District

SLA designer Byrumsmasterplan for MIND - Milanos nye 100 ha Innovation District med 400.000 kvm offentlig bynatur og grøn infrastruktur.