25. maj 2021

SLA designer Mellemøstens første biodiversitetspark

SLA designer Mellemøstens første urbane biodiversitetspark med fokus på biodiversitet, mikroklima og inkluderende sociale aktiviteter.