Nyt fra branchen 10. juli 2019

SKALA tegner cirkulært boligbyggeri i Middelfart

SKALA Arkitekter vinder opgaven om 40 almene familieboliger i Middelfart i et totalentrepriseteam med BM Byggeindustri og Dominia.