Nyt fra branchen 12. juni 2018

Skala Arkitekter, Schønherr og Urban Power tegner ny bydel i Horsens

SKALA Arkitekter er udvalgt som totalrådgiver med Urban Power og Schønherr som underrådgivere til at tegne den nye centrale bydel i Horsens for DSB Ejendomme. Helhedsplanen vil bestå af en bebyggelse på 150.000 m2 på de gamle godbanearealer nord og syd for banegården.