Nyt fra branchen 14. november 2019

SHL tildelt John Scott Award

Schmidt Hammer Lassen Architects Tūranga vinder John Scott Award for Public Architecture i 2019.