Nyt fra branchen 4. april 2019

Seniorbofællesskab bliver fsb’s første træbyggeri

Sangberg har designet Seniorbofællesskabet Sundbo, der skal opføres på Amager. Projektet er en del af et nyt værdiprogram.