Nyt fra branchen 22. februar 2019

SCHØNHERR tildeles Betonelement-Prisen 2019 og Utzon-Statuetten