19. maj 2022

Sådan gentænkes og genstartes dansk boligbyggeri

Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium præsenterer anbefalinger, der peger på, hvordan man kan nytænke boligbyggeriet og skabe bedre rammer for boligeksperimenter og boligarkitektur.