Nyt fra branchen 28. november 2019

RUM vinder vitalt boligprojekt i Uldum

RUM har tegnet gennemtænkt arkitektur i samspil med omgivelserne på den tidligere rådhusgrund i Uldum. Her opføres 28 nye almene boliger.