Nyt fra branchen 18. december 2017

Rudersdal Kommune uddelte fire arkitekturpriser

Fire projekter fik Rudersdal Arkitekturpris 2017 og to hædrende omtale, da der var prisoverrækkelse i Birkerød forleden