Nyt fra branchen 16. maj 2019

RUBOW vinder børnehus på Flyvestation

RUBOW arkitekter skal i samarbejde med Jorton, Orbicon, Center for Bygningsbevaring omdanne en tidligere officerskole på Flyvestation Værløse til et tidssvarende og inspirerende børnehus.