Nyt fra branchen 5. december 2018

Ringgården udpeger vinderteam til stor renovering i Aarhus

CASA, Arkitema Architects og SlothMøller vinder opgaven med renovering af to boligkarréer i Aarhus. Udover renovering af 232 boliger skal der opføres 93 ungdomsboliger på taget.