Nyt fra branchen 28. november 2019

Rektorernes replikskifte i Kolding

Designskolen Koldings rektor, Elsebeth Gerner Nielsen, giver stafetten videre til Lene Tanggaard ved reception.